Pinse

Pinse kommer av det greske ordet Pentekoste og betyr «femtiende». Navnet Pentecoste ble opprinnelig gitt til den jødiske festen Schavuot. Denne festen blir feiret femti dager etter den jødiske Påsken og varte opprinnelig en uke. På Shavuot feirer jødene at Moses tok imot Toráen fra Gud på Sinaifjellet og at hvetehøsten er moden.

 

Pinsedag faller på den 50. dag etter Herrens oppstandelse og vi feirer Den Hellige Ånds komme over Kirken og apostlene. Dette kan vi lese om i Apostelgjerningene 2,1-41

Før var pinsevigilien, på samme måte som påskevigilien, en stor dåpsdag. Den hadde en liturgi som lignet på påskevigiliens liturgi. De nydøpte ble kledt i hvite klær og derfor kan vi i Norge finne et mindre kjent navn på pinsen, nemlig Kvitsunn eller Kvitsunndag.

Pinsen har også hatt en oktav på samme måte som jul og påske. Her i landet og i mange andre land kan vi finne en rest av denne oktaven i Annen Pinsedag.

Dagen kalles også Kirkens fødselsdag, for fra da av begynte apostlene arbeidet med å bringe Kristi budskap til hele verden.

(Gå til forsiden for å se hvordan vi feirer pinse i St. Olav menighet)