Pinsenovenen

Novenen, nidagers bønn, er en gammel bønneskikk i Kirken. Pinsenovenen er den første av alle novener. Etter at Jesus for opp til himmelen, kom disiplene og Jomfru Maria sammen i Øvresalen, Cenakelet, der de viet seg til bønnen. De ba i ni dager før de mottok den hellige ånd på pinsedagen. Pinsenovenen går fra og med fredag, dagen etter Kristi himmelfartsdag, til og med pinseaften.

Titian 1546, Den hellige ånds nedstigning, Santa Maria della Salute, Venezia.

<link http: www.katekese.no external-link-new-window external link in new>Les mer om pinsenovenen