Planleggingen av innvielsen den 19. november er i gang!

Komiteen som skal planlegge innvielsen av nye St. Olav domkirke i Trondheim har hatt sitt første møte, forteller Helene Lund som er sekretær for komiteen. Den 19. november blir en stor dag, og det vil bli lagt ned mye arbeid i planleggingen. Dette er en begivenhet av betydning både lokalt i vårt sogn, nasjonalt og også internasjonalt, fordi innvielsen av en ny katolsk katedral er svært sjelden i vår tid, sier hun.

 

Komiteen ledes av  biskop Bernt Eidsvig, med generalvikar Ole Martin Stamnestrø som biskopens stedfortreder når han ikke kan møte. Fra Trondheim Stift sitter økonom Per Albert Vold og kansellist Unn Madsø. Sognet er representert ved sogneprest Egil Mogstad, menighetsrådsleder Jan Inge Fossmo og nestleder Isabel Bjørnaas.  Stiftskapellan Øystein Lund er utnevnt av biskopen til å sitte i komiteen. Helene Lund er komiteens sekretær.

Her på nettsiden vil vi følge planleggingsprosessen og bringe nyheter underveis.