Polsk versjon av nettsiden er klar!

I tillegg til det norske og engelske flagget, er nå det polske kommet opp. Aleksandra Jurus og hennes hjelpere har jobbet hardt den siste tiden med å oversette og få alt på plass. Hun har de siste årene vært redaktør for den polske nettsiden, og har nå tatt på seg å styre den polske versjonen av trondheim.katolsk.no.

 

Aleksandra er i full jobb som geolog, og har to små barn, så hun har nok å henge fingrene i. Vi ønsker henne hjertelig velkommen i redaksjonen!

Halvparten av Trondheim domsogn består av polske katolikker. Nå kan vi glede oss over at de to halvpartene av menigheten  møtes på nettet gjennom en felles nettside.