Polsk versjon av nettsiden kommer om ikke lenge!

Vi er én menighet, og da er det naturlig at vi har felles nettside, sa p. Piotr Ostafin på planleggingsmøtet mandag 20. juni. Aleksandra Jurus vil ta jobben med å oversette til polsk, og vi ønsker henne hjertelig velkommen i redaksjonen! Hun vil få hjelp av p. Piotr og p. Slawek Czuba når hun trenger det.

 

Aleksandra Jurus, nytt redaksjonsmedlem med ansvar for oversettelse til polsk.

Til nå har den polske delen av menigheten hatt sin egen nettside, Aleksandra Jurus er redaktør for denne. De var først ute med nettside i 2012, trondheim.katolsk.no kom noen måneder senere. Hvis alt går etter planen, skal vi ha en polsk versjon av trondheim.katolsk.no klar innen 1. september, sier Aleksandra. Tiden vil vise om vi fortsatt trenger egen nettside for det polske miljøet , sier hun.

Halvparten av Trondheim domsogn består av polske katolikker. Mange vil nok glede seg over at de to halvpartene av menigheten nå møtes på nettet gjennom en felles nettside. Når sommeren er over vil det dukke opp et polsk flagg ved siden av det norske og engelske.