Pontifikalmesse søndag 19. februar

Programmet for bispevisitasen 17.-19. februar er nå klart. Dette omfatter:

(Foto: Olav Hasselknippe)

  • pontifikalmesse søndag klokken 11:00
  • påfølgende kirkekaffe klokken 12:00
  • Biskopen hilser menigheten i polsk messe klokken 13:00

Det er anledning til å avtale en privat samtale med biskopen. Dette kan man gjøre ved å kontakte biskopens kontor, telefon 23 21 95 00, eller <link>okb@katolsk.no innen 10. februar. (Se også annen artikkel på forsiden.)

Kollekten i alle messer denne dagen går til nye St. Olav domkirke.