Prestene fortsetter

Messeofferet bæres fortsatt frem i våre kirker – i Norge og verden over. Dessverre er det ikke tilrådelig å samle de troende rundt vårt allerhelligste og største sakrament på grunn av faren for korona-smitte, men vit: Mer enn noengang føler våre prester at de bærer frem messeofferet på vegne av folket. Det er denne messen de troende forenes i gjennom åndelig kommunion.

 

En bønn av St. Alphonsus Maria de' Ligouri:

Jesus, jeg tror at du er tilstede i Det hellige sakrament. 
Jeg elsker deg over alle ting 
og jeg ønsker at du skal bo i min sjel. 
Siden jeg ikke kan motta deg i Sakramentet, 
kom på åndelig vis og bo i mitt hjerte. 
Som om du allerede var der, 
omfavner jeg deg og forener meg med deg. 

La meg aldri skilles fra deg. Amen.