Referat fra møte i menighetsrådet 26. april

Mange saker sto på dagsorden, og hvis du er interessert kan du lese referatet fra møtet her.

<media 15748 - - "TEKST, Referat fra m c3 b8te i Menighetsr c3 a5det i St Olav 26. april 2017, Referat_fra_m_c3_b8te_i_Menighetsr_c3_a5det_i_St_Olav_26._april_2017.pdf, 232 KB">Referat</media>