Referat fra møtene i menighetsrådet

Har du lyst til å følge med på hva som skjer i menighetsrådet? Bruk menyknappen «menighetsrådet» i venstre sidemeny, der finnes både sakslister og referater fra møtene.

Denne siden er oppdatert til enhver tid, og referater blir lagt ut så snart redaksjonen har fått dem. Siste nytt er referat fra møtet 30. januar.