Registrering av katolikker i Norge

Det har vært en del problemer med registreringen av katolikker i Norge. Biskop Bernt og vår sogneprest Dom Albert ber derfor alle som har registrert seg etter 2010 om å registrere seg på nytt. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av rutinene, kirkerettslig og etisk.

Biskop Bernt Eidsvig

Hvorfor er det viktig å registrere seg?

Det er viktig for Kirken å vite om deg for å kunne bringe deg sakramentene og være til hjelp i livets hverdager og fester.

Det er viktig av økonomiske årsaker fordi Kirken får et tilskudd fra den norske stat for hver registrert katolikk.

Du kan enten bruke skjema som ligger bak i St. Olav Kirke, eller gjøre det elektronisk via katolsk.no.

For å registrere deg via nettet:<link http: www.katolsk.no external-link-new-window external link in new> http://www.katolsk.no/

De som ble registrert før 2010 trenger ikke å gjøre noe.

Hvis du aldri har registrert deg, gjør det nå!

Det vil også bli foretatt en kirkerettslig og etisk undersøkelse av registreringsrutinene.
<link http: www.katolsk.no nyheter undersokelse-av-rutiner-for-medlemsregistrering internal link in new>Se oppslag på katolsk.no.