Rekviemmesse for Cormac Kardinal Murphy-O’Connor

Vår kjære Cormac Kardinal Murphy-O’Connor døde fredag 1. september, 85 år gammel. Han var pavens utsending til vigslingen av nye St. Olav domkirke i Trondheim den 19. november 2017, og med sin varme og muntre personlighet vant han alles hjerter denne minnerike dagen. Tirsdag 5. september ble det feiret rekviemmesse i St. Olav domkirke. La oss gå i forbønn for Cormac Murphy-O’Connor. Fred over hans minne!

Foto: Jan Erik Kofoed

<link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Se en meget vakker video der Cormac Kardinal Murphy-O’Connor incenserer alteret i nye St.Olav domkirke

(Fra katolsk.no): Kardinal <link http: www.katolsk.no biografier utenriks murphy-oconnor>Cormac Murphy-O’Connor ledet erkebispedømmet Westminster i London fra 2000 til 2009 og var dermed øverste leder for de fire millioner katolikker i England og Wales. Internasjonalt ble Murphy-O’Connor kjent gjennom sitt arbeid som visepresident for den internasjonale anglikansk-katolske dialogkommisjonen (ARCIC). Etter sin innsettelse som erkebiskop av Westminster i mars 2000 ble han i tråd med tradisjonen også valgt til president for bispekonferansen i England og Wales. I 2002 ble han kreert til kardinal. Fra 2001 til 2006 var Murphy-O’Connor også visepresident for Rådet av europeiske bispekonferanser (CCEE).

Murphy-O’Connor ble født den 24. august 1932 i Reading i det sørvestre England. Han kom fra en barnerik legefamilie av irsk opphav. Han tok grader i filosofi og teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og ble presteviet i 1956. Han virket i mange år som sjelesørger før han i 1971 ble rektor for Det engelske kollegiet i Roma (The Venerabile). I 1977 ble han vigslet til biskop av Arundel and Brighton.

Etter sin pensjonering i 2009 trakk kardinalen seg tilbake til Chiswick i det vestlige London. Hans etterfølger i Westminster er Vincent Nichols, tidligere erkebiskop av Birmingham.