Rekviemmessen for p. Olav Müller SS.CC

Mange var møtt frem på kort varsel fra fjern og nær for å ta farvel med vår alles kjære Olav Dagfinn Müller, som lå i fullt ornat i åpen kiste i St. Olav domkirke i rekviemmessen onsdag 7. november. Onsdag 12. desember blir det pontifikal rekviemmesse 18:00.

 

Rekviemsmesse for p. Olav Müller SS.CC. Alle foto: Jan Erik Kofoed.

"I takknemlighet. Biskop Bernt Eidsvig"

Avskjed

I sin preken mintes sogneprest Egil Mogstad den siste tiden med p. Olav, som stadig kom tilbake til en passus i Olavsofficiet, der Jesus kaller på Hellig Olav, og som p. Egil måtte sitere: «Kom, min kjære, tiden er kommet for å høste fruktene av ditt strev.» 

En beveget forsamling tok farvel med båren på kirkebakken.

Herre, gi ham den evige hvile, og la det evige lys skinne for ham. Amen