Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem: tema for møte i katolsk forum tirsdag 5. mai.

Dette er en katolsk orden med røtter tilbake til middelalderen, som ble reetablert samtidig med at den latinske patriark av Jerusalem igjen fikk sitt hovedsete i Jerusalem på midten av 1800-tallet. Helene Lund som kom til Trondheim i 2014, og som vi kjenner fra vår menighet, ble opptatt dame av Ordenen av Den hellige grav i 2008. I dag er hun leder for den norske grenen av ordenen.

 

 

Helene Lund og ordenens kors

Hva er ordenens viktigste oppgaver, og hvorfor trenger Kirken i Det hellige land <link http: www.oessh.no external-link-new-window external link in new>Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem? I sitt foredrag vil <link http: www.katolsk.no biografier innenriks hlund external-link-new-window external link in new>Helene Lund drøfte dette. Vel møtt til 5. mai kl 19.30 i St. Olav interimkirke.