Roratemesse hver torsdag morgen 7:00 i adventstiden

Etter messen serveres det frokost i menighetslokalet. Messene ved daggry i adventstiden kalles ofte Roratemesse og har alltid ”rorate caeli desuper et nubes pluant iustum” som inngangsvers (Gud, hør oss, send fra himmelens skyer, som dugg og regn, den rettferdige). Messene skal feires før solen står opp.

Roratemesse i St. Olav domkirke

Det er bare levende lys i kirken, og de troende har tente lys i hendene. Roratemesse feires som en votivmesse for Jomfru Maria. Vi vandrer med Maria frem mot Herrens fødsel.

NB! På grunn av Roratemesse er det ikke messe 18:00 på torsdager i adventstiden.