Roratemessene kl 07.00 torsdager (NB!) i advent. Ingen kveldsmesse disse dagene.

Vil du oppleve en messe med bare levende lys nå i vintermørket? Da anbefaler vi Roratemessene som feires hver torsdag (NB!) morgen i Advent. Den første Roratemessen er torsdag 3 desember. I lysprosesjon synger vi "Rorate coeli,..." som 'introit' (åpnings hymne) under disse messene, derfor kalles de 'Rorate' messene. Og etter messen serveres det alltid frokost for den som vil.

NB: de dagene det er Roratemesse, blir det ingen messe klokken 18:30.

Roratemessene er alle Maria votivmesser. Presten er i hvitt og vi synger gloria.

Vi skrev mer utførlig om dette til advent i 2014. Les mer her

Og her er en Rorate blog spot med mer informasjon.