Russisk pilegrimsferd for hellig Olav

I år som i fjor skal en gruppe russiske katolikker vandre til fots i fem dager fra byen Luga og sørover. Den 29.juli, på Olsok-dagen, ankommer de målet for vandringen - St.Peter og Paulus-kirken i den gamle byen Novgorod der Olav Haraldsson bodde en tid. Her finnes et kjent ikon av hellig Olav (se bildet) som i sin tid ble vigslet av pave Benedict XVI. Etter sin martyrdød på Stiklestad i 1030 har Olav vært høyt aktet i Novgorod, både av katolikker og ortodokse kristne.

Pilegrimer på vei til Olsok i Novgorod, 2013. Foto: Una Voce Russia

Underveis feires det messer daglig etter to forskjellige riter, den tradisjonelle latinske og den slavo-bysantinske. Pilegrimene lever svært enkelt, de bor i telt og koker maten selv under åpen himmel. Pilegrimsvandringen arrangeres av Una Voce Russia  i samarbeid med St. Nikolas menighet i Luga og St.Cyril og Methodius menighet i St.Petersburg. Norske katolikker er hjertelig velkommen til å delta!

Da Olav oppholdt seg i Novgorod, bodde han hos sin svoger, den russiske prinsen Yaroslav den Vise. Yaroslavs far var den hellige Vladimir som kristnet Russland, og som har festdag den 28.juli etter den slavo-bysantinske rite.  Feiringen av St.Vladimir blir dermed også  en viktig ramme rundt  denne valfarten.

<link http: unavoce.ru olaf photos2013 index.html external-link-new-window external link in new>Se de fascinerende bildene fra tilsvarende pilegrimsvandring i 2013!

Har du lyst til å delta? <media 13433 - - "TEKST, Pressemelding, Pressemelding.pdf, 102 KB">Du finner nødvendig informasjon her. </media>