Sammendrag av rapporten om medlemstall i Oslo katolske bispedømme.

OKB har utarbeidet en kortversjon av rapporten de ble pålagt å legge fram for Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Her kommer tallene og sakens karakter tydeligere frem ved at det er lettere å orientere seg enn i den store versjonen. Gå videre hvis du vil lese kortversjonen.