Se filmen om de modige ungdommene i Colombia som tør å håpe!

Du får lyst til å støtte årets Adventsaksjon når du ser hva Caritas faktisk har å bidra med for å skape håp blant ungdom som har vokst opp i et samfunn gjennomsyret av krig og vold de siste 30 år. Ungdommene læres opp til å bli hovedaktører i prosessen med å gjøre Colombia til et fredeligere samfunn.

Eliana (18) er student og frivillig leder i en ungdomsgruppe støttet av Caritas Norge. Prosjektet skal bidra til at ungdom i fem byer i Colombia blir ledere i sine lokalsamfunn og bruker dialog framfor vold til å løse konflikter. Foto: Jeanette Olsen/Caritas Norge.

Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikker sin årlige solidaritetsaksjon og gjøres i samarbeid med Caritas Norge. Josef Ottersen har laget en sterk liten<link http: vimeo.com external-link-new-window external link in new> film om arbeidet som allerede er i gang i Colombia.

I Adventsaksjonens hefte forteller Josef hvordan han fikk ideen til filmen.

«Ideen kom på LM 2013, under 
diskusjonen om årets Adventsaksjon. 
Jeg var i gang med masteroppgave i 
filmproduksjon, og det slo meg at disse
ungdommene som lengter etter en 
voldsfri fremtid bærer på historier vi 
trenger å høre. Det var ideen om omslag 
fra ondt til godt som trigget meg." 

Se <link http: norgesungekatolikker.wix.com adventsaksjonen external-link-new-window external link in new>NUKs egen nettside for opplysninger om hvordan du kan gi penger til aksjonen.