Se video og hør musikken til incenseringen av alteret i St. Olav Domkirke 19. november!

En helt spesiell video ligger nå ute på Youtube, fra dette høytidelige øyeblikket under vigslingen av den nye katolske katedralen i Trondheim. Musikken som spilles er Henning Sommerro sitt kraftfulle verk ”Ingressus Solemnis Regis Olavi”, fremført av Schola Sanctae Sunniva og musikere. Jan Erik Kofoed sto for filmingen.