Sett av tid til årets grillfest i St. Olav menighet!

Søndag 3.juni blir det grillfest etter høymessen med salg av mat og drikke til en rimelig pris. Alle er hjertelig velkommen!

Fjorårets grillfest. Foto: Van-Trang