Siste innspurt før julemarkedet i St. Olav menighet!

Alle som har planlagt å lage noe til menighetens julemarked må hive seg rundt, for nå braker det snart løs. Lørdag 21. og søndag 22. november fra 12:00 til 15:00 kan du gjøre mange gode kjøp, og inntektene går til nye St. Olav domkirke.

De som har ting å gi til julemarkedet, kan legge dette i kurver som står bak i interimskirken/menighetslokalet. Julemarkedet holdes der, i Schirmersgt. 1, nede bak byggetomta.