Siste nytt om byggeprosjektet nye St. Olav domkirke.

P. Egil Mogstad forteller at forhandlinger med entreprenørfirmaet HENT nå er gjennomført. Det betyr at bygging kan starte i juli, men at grunnarbeidet kan komme i gang allerede i juni.

Det ble nødvendig å gjøre noen kutt i  de opprinnelige planene for å sikre budsjettet, uten at dette vil føre til noen nevneverdig reduksjon med hensyn til funksjon og kvalitet, sier p. Egil