Siste nytt om innsamlilngen til utendørs belysning

Vi nærmer oss målet og innsamlingen fortsetter for fullt utover våren!

Menighetens innsamling til utendørs belysning av St. Olav domkirke går stadig fremover. 
Vi er nå oppe i 105.000 kroner. Nylig mottok vi 34,594 kroner fra den polske menigheten og private donasjoner på 1000 kroner, altså 35, 594 kroner tilsammen. Dette betyr at vi nå begynner å øyne målet, vi mangler bare 39,400 kroner for å kunne starte prosjektet i løpet av våren. 
Vi fortsetter med innsamlingene til dette prosjektet den første søndagen i hver måned fra og med februar.
Vi takker alle som har støttet og som vil støtte oss, slik at målet kan nås!

(Isabel Bjørnaas)