Skjærtorsdag

Skjærtorsdag er den kirkelige festdag til minne om innstiftelsen av nattverden (egentlig kveldsmåltid). I Roma ble det tradisjon at paven vasket føttene til menneskene i sin husholdning slik Jesus vasket disiplenes føtter før det siste måltid.

I vår skjærtorsdagsmesse skjer det samme, presten vasker føttene til 12 som er valgt ut fra menigheten. Under messen konsekreres tilstrekkelig med brød til messen både skjærtorsdag og langfredag.