Slik ser det ut på innsiden nå

Når vi går til messe kan vi følge byggeprosessen av nye St. Olav domkirke fra utsiden, og se hvordan kirken stadig nærmer seg det ferdige resultat. Men det er ikke mange som har sett den fra innsiden, og vi bringer derfor et bilde som er tatt av fotografen som har i oppdrag å dokumentere byggeprosessen ute så vel som inne.

 

Foto: Knut Einar Larsen

Kirkerommet er nå nesten ferdig oppmurt innvendig, forteller Knut Einar Larsen som står for fotograferingen. Vi ser det sirkelformede koret mot den avrundede absiden. Den ene halvsirkelen ligger inne i absiden, den andre skyter frem mot hovedskipet.  Tradisjonen tro går det tre trappetinn opp mot alteret, to trinn først , og deretter det tredje opp til kvadratet der alteret skal stå. Hvis vi tenker oss at stillasene er borte, kan vi forestille oss hvor vakkert dette rommet blir. Nå er det bare å drømme om den 19. november, når nye St. Olav domkirke skal innvies med det vakre interiøret på plass.

Vi kommer tilbake med en oversikt over hva som gjenstår når det gjelder interiør. Det er fortsatt stort behov for gaver, store som små, selv om vi kan glede oss over at mye allerede er sikret gjennom generøse gaver fra enkeltpersoner, familier og nasjonale miljøer i menigheten.

Gaver kan sendes til kontonummer 4200.41.49437. Det er også mulig å ta direkte kontakt Isabel og Terje Bjørnaas i fundraising-komiteen, 906 48 770 eller 977 44 114.