Sognepresten er delvis sykemeldt.

p. Egil Mogstad, vil den nærmeste tiden være delvis sykemeldt og borte fra førstelinjetjenesten med unntak av et fåtall messer.
p. Slawomir Czuba vil være stedfortredende sogneprest i hans fravær.
Alle henvendelser om kirkelige handlinger og annet må i denne perioden rettes til
p. Slawomir eller menighetskontoret.
Se kontaktinformasjon her!