Sogneprestens fastebudskap til St. Olav menighet

Vend om og tro på Evangeliet. Dette er Kirkens budskap ved inngangen til den hellige Fastetiden, botens tid. Dette er tiden for omvendelse, for tilbakekomst til Herren. Å møte Ham som kan forandre våre hjerter.

Kjære Brødre og Søstre. Fastetiden er en periode særlig øremerket til åndelig fornyelse. ”Nå er tiden inne, nå er det frelsens dag” minner den hellige Paulus oss om. En hver kristen burde betrakte apostlenes ord med alvor. ”På Kristi vegne ber vi: La dere forlike med Gud!” Paulus insisterer - og tilføyer; ”vi formaner dere til ikke å ta imot hans nåde til ingen nytte”. Ikke bare den som er begått dødssynd bør forsone seg med Gud; en hver mangel på godhet, mangel på trofasthet mot nåden gjør vennskap med Gud vanskelig og svekker samværet med Ham. Det innebærer at vi avviser Hans kjærlighet. Da påkreves det av oss at vi angrer, og det påkrever også omvendelse og forsoning.

 

Likevel dreier det seg ikke om storslagne og dramatiske ting. ”Vend om til meg av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! Riv ikke i stykker klærne, men la angeren rive i hjertet.” dette er essensen av omvendelse – å angre sin synder, å være ydmyk i hjertet. Ærlig anger  betyr et ekte ønske om å forandre sitt liv og fører oss faktisk til ekte endring.

 

For å kunne gjøre dette må vi møte Jesus, vi må gå inn på den veien sammen med Kristus for å høre hva han sier, og han taler svært inntrengende til oss om de største mysterier.

 

Kjære brødre og søstre, vi kan ikke gjøre dette uten at det påvirker våre liv. Kristus gav alt for oss, og det stiller oss overfor et inngående spørsmål: Hva gir vi som følge av hans eksempel? Fastetiden er satt av til å besvare dette spørsmål. Hva vi gir av bønn, hva vi gir av det gode eksempel, av den gode vilje. Hvordan vår generøsitet kan heves til et nivå som er litt nærmere hans, i alle fall i viljen. Dette er ting som skal prege vår personlighet i denne tiden.

 

Det er ikke lett å svare på disse spørsmålene, men det er nødvendig når vi forventer et svar. Jesus kaller oss til å gi Ham et svar gjennom våre liv. Et kristent liv ligger dypt i våre hjerter. Kristus visste at det er lett å rive i stykker klærne og vise et trist ansikt. Derfor kaller Han oss til å vende om i våre hjerter.

 

Men dette kan bare gjøres gjennom konkrete autentiske handlinger, som viser seg ikke fordi de forteller om faste, men fordi de forteller om kjærlighet. Fordi – når hjertet er rettet mot Gud vil kjærligheten være åpenbart i hver handling.

 

Mine Kjære. La oss ta disse ordene til våre hjerter. Dette er et utmerket program – ikke til å rive klærne, men å vise at vi bryr oss om mennesker og om Hans (Guds) frelse. La oss gå i denne fastetiden sammen med Kristus for å lære kjærligheten å kjenne – under korset og på Oppstandelses dag.