Sommeravslutning for katekesen på polsk

Lørdag første juni dro alle barn og voksne i katekesen på polsk på sommertur til Tautra. 

Det var en vellykket dag og fin tur. Med såvel åndelig påfyll i form av  messe og bønn med søstrene, som et hyggelig treff med s. Renata og ikke minst piknik med masse lek og latter for både små og store!

Foto: Urszula Ksiazek