Søndag 19. november: Ettårsdag for St. Olav domkirke!

Vi takker Gud for den vakre og prektige kirkebygningen vi har fått. Samtidig vet vi at det egentlig er oss mennesker det dreier seg om. Det er vi som er de levende stener.

 

 

Foto Jan Erik Kofoed

Dette sa Generalvikar Ole Martin Stamnestrø i sin preken under feiringen av årsdagen for vigslingen av St. Olav domkirke. På de tolv apostelsøylene i kirkerommet brant levende lys, noe som skjer bare hver 19. november på kirkens vigselsfest. Etter messen var menigheten samlet til utvidet kirkekaffe og flott servering.

<media 15978 - - "TEKST, Preken Domkirkens Innvielse19112017, PrekenDomkirkensInnvielse19112017.pdf, 186 KB">Les p. Ole Martins preken i sin helhet.</media>