St. Eystein bokhandel anbefaler:

Ny messebok for søndager og festdager er kommet etter at første utgave fra 1985 har vært utsolgt i mange år.

I årene som er gått siden den første utgaven så dagens lys, har det foregått en omfattende utvikling på det liturgiske område, spesielt ved innføring av nye helgendager og utgivelse av ny utgave av Missale Romanum. Denne utviklingen gjenspeiles i <link http: stolavforlag.no external-link-new-window>den nye utgaven, som kom i november 2011. Du kan kjøpe den i <link internal-link>St. Eystein bokhandel.