St.Hans - Jonsok, festen for den hellige Johannes Døperen.

Kirken gjør bare to unntak fra regelen om at det er en helgens dødsdag som feires. Jomfru Maria og døperen Johannes feires ved at vi minnes deres fødsel. Fra 400-tallet har dagen vært fastsatt til 24.juni, seks måneder før Kristi fødsel.