St. Olav Domkirke er innviet!

Pavens utsending kardinal Cormac Murphy-O’Connor, erkebiskop emeritus av Westminster, vigslet kirken under en storslagen vigslingsmesse lørdag den 19. november 2016. Med den katolske kirkes kraftfulle liturgi for kirkevigsling tok Kristus bolig i den nye kirkebygningen. Nå er den røde lampen tent som viser at Han er til stede, og kirken er blitt et hellig rom.

 

Kardinal Cormac Murphy-O’Connor innvier St. Olav domkirke (foto Jan Erik Kofoed)

Ingen prestemangel under innvielsen! (foto JEK)

Nidarosdomens guttekor (foto Mads Tande)

Den røde evighetslampen foran tabernakelet (foto JEK)

Nidarosdomens guttekor og Schola Sanctae Sunnivae sto for korsang som bar tilhørerne gjennom den tre timer lange messen. Den nye kirken besto prøven, alt fungerte som det skulle selv om kirke og kor var fylt til siste plass under denne krevende seremonien.

Til avslutning takket en tydelig grepet kardinal Murphy-O’Connor for den store opplevelsen. Han forsikret at neste gang han møter Pave Frans i Roma, vil han formidle gleden over denne nye katolske domkirken videre til ham.