St. Olav menighets interimkirke.

Torsdag 29. mai, Kristi Himmelfart, var første gang det ble feiret høymesse i det midlertidige kirkerommet som er satt istand i foreningslokalet i kjelleren. Kirkerommet er enkelt og hvitmalt med Maria og Olav på sine plasser og et vakkert trekrusifiks som markerer alterveggen. Dette kan vi leve med!