St.Olav, vår venn i himmelen, be for oss!

Vi har en venn i himmelen, det er St.Olav. Han er Norges apostel - la oss forkynne det glade budskap. Han er en stridsmann for Kristus - la oss stride for Guds rikes utbredelse. Han er avguderiets fiende - la oss kjempe mot det som vil dra oss bort fra Kristus.

Helligkåringen av Olav. Utsnitt av Olavsfrontalet fra 1300-tallet.

Han er stifter av kristen fred og rett - la oss arbeide for fred og la Kristi lov skrives i våre hjerter. Han er en søyle i Kristi Kirke - la oss stå faste og urokkelige og være Kirkens støtter når fiendene vil rive Henne ned. Han er en flamme av Guds kjærlighet - la oss brenne av iver for Kirken og vår neste. Han er Kirkens bygningsmann - la oss bygge vakre kirker til Herrens ære og la oss være stener i hans byggverk på jorden.

Han er martyr for den sanne tro - la oss våge å kjempe og dø for vår tro. Han er en undergjørende hjelper for mange syke - la oss hjelpe de som er syke og har behov for vår omsorg og trøst. Norges talsmann for Guds trone - la oss være talsmenn for sannheten og det gode i vårt land. St.Olav, vår venn i himmelen, be for oss!