Stor oppslutning om menighetsturen

44 deltakere i alle aldre trosset kaldt og vått vær lørdag 11. mai 2019 og deltok på årets menighetstur til Munkeby Mariakloster. En fullsatt buss satte lørdag 11. mai 2019 kursen mot Munkeby Mariakloster øst for Levanger. P. Egil Mogstad var leder og fortalte underveis om steder med katolsk tilknytning. På veien ba vi også rosenkrans. Vi ble tatt godt i mot av brødrene, og første post på programmet var dugnad. Vi ble delt inn i fire grupper. Første gruppe plantet gran og den andre satte ned bærbusker. Brødrene hadde fått en del brukte stoler som trengte grundig rengjøring. Dette sørget den tredje gruppen for, mens den siste ordnet i nybygningen, satte på plass en stor boksamling og vasket vinduer.

Etter arbeidet var det tid for middagsbønn og en etterlengtet lunsj.Brødrene serverte popcorn, ost og nydelige kaker, alt svært populært.En spesiell takk til menighetens egen Edmund Neverdal som frivillig og stødig bussjåfør.

Alt i alt en vellykket tur!

Se bilder fra turen.