STRØMMEDE MESSER fra St. Olav domkirke i Trondheim

Det strømmes søndagsmesser og høymesser fra St. Olav domkirke direkte på St. Olav katolske domsogns facebook side og på Trondheim Stifts YouTube kanal.
Klikk dere inn på ønsket plattform for å se planlagte sendinger og for å delta i messen hjemmefra.