Ta med fastebøsse hjem!

Ved utgangen i St. Olav domkirke ligger såkalte fastebøsser fra Caritas som vi kan ta med hjem. Sammen med bønn, faste og skriftemål bør også almisser prege vår fastetid, sier sogneprest Egil Mogstad. Her kan fastebøssen hjelpe oss, sier han.

 

 

<link http: www.caritas.no fasteaksjonen-2018-mat-er-mer-enn-bare-fode external-link-new-window external link in new>Les mer om fasteaksjonen 2018