Takk for dugnadsinnsatsen!

Sogneprest dom Albert Maczka retter en hjertelig takk til alle som deltok på dugnaden lørdag 12. mai. "Dere har gjort en flott innsats, og nå er det blitt veldig fint og ryddig rundt kirken", sier dom Albert.