Takk for nå, Thérèse, Louis og Zélie av Lisieux!

Det hvilte en høytidelig og inderlig stemning over St. Olav menighet og de tilreisende pilegrimene da tiden for avskjed var kommet i høymessen søndag 14. oktober. Tre intense dager med besøk av de helliges relikvieskrin, og en rik liturgisk feiring var til ende da det ble vinket farvel til bilen og Johannesbrødrene som skulle videre til Falun i Sverige - neste stasjon for de hellige relikviene.

Hva har den borgerlige familien Martin fra relativt ny tid og vår egen St. Olav, med røtter i vikingetiden til felles, spurte sogneprest Egil Mogstad i sin preken under høymessen. Og han fortsatte: en mer forskjellig bakgrunn kan knapt tenkes. Hellighet har ingen oppskrift. Det er like mange muligheter for hellighet som det er mennesker på jorden. Det å bli hellig er å bli slik Gud mente at akkurat du og jeg skulle være, sa p. Egil, og det er i den dype lengselen etter Gud at den hellige fødes. 

Måtte de tre helgenenes nærvær hos oss bli et ytterligere kall til at St. Olav menighet og hele vårt Stift drives mot helliget, avsluttet han.