Telefontrøbbel!

Vi har problemer med telefonlinjen inn i kirken, og det er foreløpig usikkert når det blir ordnet. Inntil videre kan menighetskontoret og prestene nås via sine mobiltelefoner. 
Klikk her for å komme til kontaktinformasjon!