Tidsplan for bygging av nye St.Olav domkirke i Trondheim

Mange lurer på hva tidsperspektivet er når det gjelder ny kirke. Vi tok en prat med p. Egil Mogstad og fikk vite at den planen som nå foreligger fra Eggen arkitekter skal gå til Byggesakskontoret i uke 47 i 2014 for godkjenning. Det vanlige er at Byggesakskontoret bruker opptil 3 måneder på denne prosessen.

Tegning: Eggen arkitekter AS

Når planene er godkjent går anbudene ut. Vi håper byggingen kan starte i begynnelsen av mars, sier p. Egil. Arkitektene antyder en byggeperiode på 16 til 18 måneder. I så fall kan kirken stå ferdig sommeren/sensommeren 2016!