To kjemper for Vår Herre

Bror Cyril Ampe fra Munkeby og Pater Olav Müller fra Trondheim møttes nylig på Munkeby kloster for å ta et endelig farvel. Bror Cyril returnerer til Citeaux i Frankrike den 27. november på grunn av helsa. Her møtes to av kjempene fra Vår Herres vingård. Til sammen har de tjent Herren i 110 år.

Bror Cyril er en av de fire munkene som kom fra Citeaux for å grunnlegge klosteret i Munkeby i 2009. Han er født i 1927 og avga sine første løfter til cistercienserne  i 1960.

Pater Olav bør være kjent for de fleste. Han konverterte i 1944 i Sverige, avga sine første løfter til pickpusordenen i 1949 og ble presteviet i Trondheim i 1954. Han har virket som kapellan og senere sogneprest i Trondheim, Ålesund, Kristiansund og Drammen.

Det var et usedvanlig møte da pater Olav tok turen ut til klosteret ved Levanger. Bror Cyril leser norsk, og pater Olav leser fransk, men de har lite felles talespråk. Samtalen gikk likevel relativt flytende ved hjelp av p. Olavs 69-år gamle skolefransk (imponerende!) og med litt hjelp fra multi-ligvisten p.Egil som tolk.

De to har truffet hverandre før, men nå var det for å ta et endelig 'farvel og vi sees i Himmelen!' God reise til gode vingårds-arbeidere!