Troskurs/voksenkatekese våren 2018

Alle som vil vite mer om katolsk tro og Den katolske kirkes lære er velkommen til troskurs i menighetslokalet til St. Olav domkirke, ledet av sogneprest Egil Mogstad. Kurset starter 18:45 på følgende tirsdager:

 6. februar

13. februar

20. februar

27. februar

 6. mars

13. mars

20. mars