Ungdomssamling i Interimkirken

I desember 2015 innkalte p.Piotr, som åndelig veileder, og Isabel Bjørnaas, som koordinator, til et møte med lederne for alle ungdomsgruppene i menigheten: ministrantene, de polske, norske og afrikanske gruppene, Kultro (Katolsk Ungdomslag i Trondheim) samt konfirmasjonsgruppa og Albert Magnus-student gruppa. Våre hovedmål for denne samlingen var å bli kjent med hverandre, å forme én stor gruppe, å planlegge og fastsette aktiviteter for de neste seks månedene, samt å engasjere seg mer i den katolske kirken og dermed bidra mer til evangelisering.

Vår første aktivitet ble holdt den 14. januar i år, da 32 unge fra forskjellige nasjonale grupper samlet seg til kveldsmesse, som ble feiret av p.Slawomir. Ungdommene hadde forberedt sanger ved hjelp av to gitarister og en pianist. De hadde også forberedt bønner på fem språk: engelsk, litauisk, polsk, vietnamesisk og norsk.

Etter messen hadde p.Piotr forberedt en liturgi til fornyelse av dåpsløftene som også inkluderte Pave Frans' budskap i forbindelse med Verdens Ungdomsdag og som ble avsluttet med engelske sanger. Etter lesningene fornyet ungdommene sine dåpsløfter gjennom en prosesjon, der de korset seg med hellig vann og tente lys for den Guddommelige Barmhjertighet. Etter prosesjonen sang de Fader Vår, fulgt av velsignelsen fra p.Piotr. Deretter var det en sosial samling med pizza og brus. Ungdommene var glade for å kunne starte det nye året med messe og bønn.

Den neste aktiviteten vil bli i slutten av februar, et lederseminar presentert av p.Khiem, ungdomsprest for NUK (Norges Unge Katolikker). Hans mål er å hjelpe, opprettholde og styrke lederne så vel som de entusiastiske medlemmene av de lokale ungdomsgruppene. Vår generalvikar, p.Ole Martin, har oppfordret alle menighetene til å invitere 3-5 kandidater i Midt-Norge til samling i Levanger 26.-28. februar. Deltakerbeløpet vil være 300 kroner, og transportutgifter pr. person blir 350 kroner.

Torsdag 17. mars planlegger vi å ha korsvandring med meditasjon etter kveldsmessen. (St. Patricks Dagen!)

Igjen, vi ser fremover med håp om å holde ungdomsbevegelsen levende i menigheten vår.

p.Piotr (åndelig veileder for ungdommene)
Isabel Bjørnaas (koordinator) (tekst og bilder)