Vår kjære p. Per Einar Odden trenger vår forbønn!

Han er alvorlig syk og ligger på Stavanger sykehus. Måtte Guds velsignelse hvile over Per Einar og alle som pleier ham.

Foto: katolsk.no

12. juni 2010 ble han presteviet på Tautra Mariakloster, og dagen etter feiret han første messe i St. Olav domkirke i Trondheim. Han er kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger.