Valg til menighetsråd søndag 4. Desember

Vi presenterer kandidatene til årets valg. 13 personer med bakgrunn fra 6 forskjellige nasjonaliteter er foreslått og har sagt seg villige til å være i menighetsrådet. Av disse skal 5 personer velges.

 

 

 

<media 15471 - - "TEKST, kandidatertilmenighetsraad 2docx, kandidatertilmenighetsraad_2docx.pdf, 2.4 MB"> Se opplysninger om kandidatene og bilder her</media>