Velkommen pater Waldemar Jachymczak!

Vi har fått følgende melding fra Gen.vik. Dom Lukas:

«Med glede kan jeg informere dere om at pater Waldemar Jachymczak skal begynne som kapellan i St. Olav menighet i Trondheim. Han skal i tillegg ha ansvar for andre oppgaver i stiftet. Han er for tiden i karantene på Tiller frem til 10. september. Jeg ønsker ham velkommen og Guds velsignelse for hans nye oppgaver.» 

P. Valdemar kommer, som p. Slawomir, fra bispedømmet Tarnòw i Polen. Mange vil kanskje huske at han var kapellan i Vår Fru i Ålesund fra 2012 til 2016.

Vi ønsker ham hjertelig velkommen til St. Olav!