Velkommen til Lectio Divina i advent 2018.

P. Paul Opata inviterer til samling hver onsdag fra 28. november, 18:40-20:00. Vi fordyper oss i den kommende søndagens evangelietekst gjennom de 5 trinnene i Lectio Divina. Kvelden avsluttes med sakramentstilbedelse. Kom og opplev gleden ved Guds nåde gjennom dette årets adventstid, sier p. Paul.

I tillegg til 28. november blir det samling 5, 12 og 19. desember. Sted: Menighetssenteret i St. Olav domkirke. For mer informasjon, kontakt p. Paul på e-post <link>paul.opata@katolsk.no eller 483 96 189.