Velkommen til Lectio Divina i advent 2019.

P. Paul Opata inviterer til samling hver onsdag fra 27. november, 18:40-20:00. Vi fordyper oss i den kommende søndagens evangelietekst gjennom de 5 trinnene i Lectio Divina.

 

Kvelden avsluttes med sakramentstilbedelse. Kom og opplev gleden ved Guds nåde gjennom dette årets adventstid, sier p. Paul. I tillegg til 27. november blir det samling 4, 11 og 18. desember. Sted: Menighetssenteret i St. Olav domkirke. For mer informasjon, kontakt p. Paul på e-post paul.opata(at)katolsk.no eller 483 96 189.