Vellykket fagdag i Caritas Trondheim

Caritas Trondheim arrangerte 1.9.2021 fagdag for ansatte, frivillige, styre og andre interesserte.

Innledere var generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg og biskop Erik Varden OCSO.
Møtet ble holdt i St. Olav domkirke, Trondheim ledet av styreleder Florence Moufack.
Hovedtema var:
* Det katolske menneskesyn som utgangspunkt for kirkens karitative arbeid
* Caritas - Kirkens hjerte - Caritas sitt arbeid og plass i kirken
Med utgangspunkt i dette drøftet deltakerne hvordan styrke og videreutvikle arbeidet i Caritas Trondheim.
Fagdagen var utbytterik, og det var enighet om å følge den opp med nye temadager.

Klikk her for å se bilder fra dagen! 
Foto: Jan Erik Kofoed